Hospitality Management – Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

Kurskod R173201
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerade :
– känna till ekonomistyrningens olika uppgifter
– känna till de viktigaste nyckeltalen i branschen, hur man räknar fram dem och att kunna utnyttja dem i företagets ekonomistyrning
– känna till huvudprinciperna för Revenue Management
– kunna utnyttja ett boknings- eller annat system (t.ex. Hotellinx, Jamix) som verktyg i ekonomistyrning och Revenue Management

Innehåll

1. Ekonomistyrningens olika arbetsuppgifter
2. Olika nyckeltal för hotell och restauranger och hur man tolkar ekonomiska repporter
3. Revenue Management – teori och huvudprinciper
4. Hotellinx som verktyg i ekonomistyrning i hotell – några praktiska exempel
5. Jamix – ett praktiskt verktyg för ekonomistyrning i restauranger
5. HotCalc företagsspel – simulerad ekonomistyrning

Närvaro

Närvaroskyldighet 70 % på lektioner och 90 % på övningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkänd närvaro på lektioner och övningar.
Godkänd inlämningsuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Nilsson, Kerstin (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Stockholm.
Almqvist, Roland & Graaf, Johan & Jannesson, Erik & Parment, Anders & Skoog, Matti (2018). Boken om ekonomistyrning. Studentlitteratur. Lund.
Tranter, Kimberly A. & Stuart-Hill, Trevor & Parker, Juston (2009). An Introduction to Revenue Management for the Hospitality Management. Principles and Practises for the Real World. Pearson. Prentice Hall. New Jersey.
Ekonomistyrning för turistföretag (2010). Ett kompendium som delas ut under kursen. Högskolan på Åland.
Artikelsamling.

Förkunskaper

Grundkurs i företagsekonomi och Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar.

Utskriven 19 oktober 2021 kl 02:53