Hospitality Management – Professional English part 2

Kurskod R031105-2
Studiepoäng 1
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Utskriven 26 maj 2019 kl 14:22