Hospitality Management – Professional English part 1

Kurskod R031105-1
Studiepoäng 2
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Utskriven 28 oktober 2021 kl 16:46