Hospitality Management – Professional English part 1

Kurskod R031105-1
Studiepoäng 2
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Utskriven 21 juli 2019 kl 09:29