Hospitality Management – Professional English part 1

Kurskod R031105-1
Studiepoäng 2
Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Utskriven 26 oktober 2020 kl 08:30