Hospitality Management – Vinlära 1

Kurskod R021302
Studiepoäng 6
Goals

Den studerande skall efter genomgången kurs:
– Känna till de internationella druvsorterna och deras aromprofiler
– Kunna genomföra en sensorisk kvalitetsbedömning av ett vin
– Få en inblick i vitikulturens och vinifikationens påverkan på slutprodukten
– Känna till de viktigaste vinproducerande länderna i Europa och deras vintyper och lagstiftning
– Förstå förutsättningsskillnaderna mellan Nya och Gamla vinvärlden
– Få en inblick i ölvärldens mångfald, hur öl framställs och de olika öltypernas huvudsakliga användningsområden
– Utveckla en ödmjuk och kunnig attityd vid dryckeshantering inför gäst

Contents

– Vinets roll och möjligheter inom hotell- och restaurangverksamheter
– Vintrender och kundens växande krav på personalen
– Världsdruvornas namn och aromprofiler
– Vinprovningsmetodik
– Vitikultur och vinifikation
– Appellationslagarna i Europa och i Nya Världen
– Europas vinproducernade länder
– Nya Världen
– Öltyper

Attendance

80%

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen, inlämningsuppgifter

Material

Frivillig kurslitteratur presenteras vid kursstart.
Artikelsamling.
Den studerande ska själv införskaffa sex vinprovarglas som tas med till varje undervisningstillfälle.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kompendier, metodikprotokoll, vin- och ölprover

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kusen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, provsmakning, inlämningsuppgifter, grupparbeten

Utskriven 25 oktober 2020 kl 13:12