Hospitality Management – Finska nivå 1

Kurskod Y030204
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Färdighetsnivå A1 enligt det europeiska referensramen för språk dvs.
– Förståelse. Hörförståelse: Jag kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, min familj och min direkta omgivning, men bara när man talar till mig sakta och tydligt. Läsförståelse: Jag kan vanliga namn, ord, och mycket enkla meningar, t.ex. på anslag och affischer eller i kataloger.
– Tala. Samtal: Jag kan tala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd att tala långsamt och upprepa eller formulera om vad som sagts eller hjälpa mig att formulera vad jag själv vill säga. Jag kan besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller inom vanliga ämnesområden. Muntlig produktion: Jag kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var jag bor och människor jag känner.
– Skriva: Jag kan skriva korta, enkla meddelanden, t.ex. ett vykort med hälsningar. Jag kan fylla i personliga uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär.

Innehåll

Enkla texter och övningar för nybörjare om t.ex. teman länder, språk, väder, familj och vardag. Inom grammatiken går man igenom t.ex. personpronomina, att vara-verbet, verb i jakande och nekande, frågor, genitiv och ägandeform.

Närvaro

Obligatorisk närvaro, minimum 75 %

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Examination

Aktivt deltagande med minst 75 % närvaro, godkända inlämningsuppgifter. Tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Material för A1 nivå, t.ex.
Gehring , S. & Heinzmann, S. (2010). Suomen mestari: suomen kielen oppikirja aikuisille. 1. Helsingfors: Finn Lectura.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via Högskolans hemsida

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Utskriven 17 februari 2020 kl 08:14