Hospitality Management – Datakunskap

Kurskod Y010504
Studiepoäng 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha elementära datakunskaper för studier samt yrkesarbete.

Contents

Du skall kunna hantera de vanligaste redigeringsfunktionerna i ett textbehandlingsprogram, typ
Microsofts Word.
Du skall kunna skapa en kalkyl med enkla formler, formler för summering av rader och kolumner, kopiera
formler samt göra diagram i ett kalkylprogram, typ Microsofts Excel.
Du skall kunna skapa en enkel presentation i ett presentationsprogram, typ Microsofts Powerpoint.

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Elektroteknik

Descriptive assessment

Avslutande tentamen med uppgifter i de olika programmen som skickas till läraren med e-post

Material

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort
. Vitsordskala – G.

Teaching methods

Praktiska övningar med de olika programpaketen

Utskriven 15 juli 2020 kl 15:49