Hospitality Management – Vinlära 2

Kurskod R222202
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande :
– kunna kvalitetsbedöma olika viner
– ha en helhetsbild över vinvärlden
– känna till användningsområdena för olika viner
– känna till druvornas grundkaraktär
– kunna hantera olika viner korrekt

Innehåll

Vinländer
Druvsorter
Vinprovningsmetodik
”Vinhantverk”

Närvaro

Ca. 80 t.
Aktiv närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

En skriftlig tentamen
Ett praktiskt prov
En inlämningsuppgift

Kurslitteratur och studiematerial

Lindberg, J. (2004). Systembolagets kartbok över vinområden. Stockholm: Systembolaget. 128 s.
Övrig kurslitteratur meddelas senare.
Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
En del kopior delas ut under kursen.

Förkunskaper

Vinlära 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Lektioner och praktiska vinprovningar

Utskriven 25 oktober 2021 kl 04:46