Hospitality Management – Matoperationer 2

Kurskod R222102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:
– känna till kökets olika rutiner och organisation
– vara väl förtrogen med de olika tillagningsmetoderna som används i ett kök
– ha kunskap om olika livsmedelsgrupper och hur de används
– känna till principer för uppläggning och presentation av mat och förstå vikten av estetiskt tänkande och hygien vid uppläggning av mat
– förstå vikten av medveten matlagning, dvs. Miljömedveten, energieffektiv och ekologisk matlagning; ekologiska råvaror, märkningar och kvalitet
– bedöma och analysera en måltid sensoriskt och förstå vikten av att ge gästen helhetsupplevelse där alla sinnen används
– kunna planera och organisera en måltid/måltidsupplevelse på uppdrag av en kund och därmed ta hänsyn till kundens önskemål, lokal, personal, logistik m.m

Innehåll

– kökets organisation
– tillagningsmetoder
– livsmedelskunskap
– ekologiska råvaror och miljömärkning
– uppläggning och presentation av mat
– sensorikens grunder
– catering
– trender

Närvaro

80%

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Aktivt deltagande.
Praktiskt och teoretisk tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Kokböcker av olika slag.
Mattidningar så som ”Allt om Mat ”. ”Mat och Vänner”, ”Elle a la Carte”, ”Gorian Ruoka ja Viini”
Sensorisk Analys ( kompendium ).

Undervisningsmaterial
Kursledaren tillhandahåller

Förkunskaper

Matoperationer 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, planering och genomförande av ex. cateringuppdrag, sensoriska övningar samt sensorisk analys

Utskriven 20 oktober 2021 kl 13:14