Hospitality Management – Gäster och värdskap

Kurskod R081101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– känna till grunderna för gästernas behov och beteende
– behärska kundservicens grunder
– förstå betydelsen av bra service och värdskapets olika element
– ha förmåga att arbeta i team i olika arbetsgemenskap.

Innehåll

Begreppet servicemanagement
Funktionell service -personlig service
Kundtypologi
Reklamationer
Etik, moral och ansvar i serviceprocesser
Vett och etikett i kundservicesituationer
Olika kundsituationer
Värdskap

Närvaro

80 % närvaro, aktivt deltagande.
Inlämningsuppgift

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Aktiv närvaro vid schemalagda lektioner.
För godkännande krävs inlämning av uppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Gunnarsson, J. & Blohm, O. (2003) Det goda värdskapet: konsten att få människor att känna sig välkomna. Stockholm: Dialogos 144s.
Samt valda delar av:
Granström, K. (2006). Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på arbetet: Lund: Studentlitteratur.
Johanson, M. & Westerblad, S. (2004). Konferens och reception. Malmö: Liber
Korkeamäki. A., Pulkkinen,I. & Selinheiomo,R. (2001). Kundservice och marknadsföring. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen
Ribbing, M. (2005). Nya Stora Etikettboken. Stockholm: DN

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, rollspel och inlämningsuppgifter.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 19:44