Hospitality Management – Arbetsplatsförlagd utbildning 1

Kurskod R492104
Studiepoäng 24
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha insikt i tekniker och färdigheter inom hospitality branschen. Den studerande ska kunna reflektera över olika metoder och sätt att arbeta. Studerande ska kunna reflektera över kundbetjäning och olika gästers behov.

Innehåll

Praktikplatsen ska godkännas av den praktikansvariga läraren. Praktiken görs med fördel utanför studieorten. Praktikplatsen ska vara på ett hotell (minimum 3 stjärnor) eller på en restaurang med fullständiga rättigheter. Andra möjliga praktikplatser kan vara resebyråer, turistbyråer, flygbolag etc.

Närvaro

Praktiken omfattar ca 650 timmar, vilket motsvarar 16 veckors heltidsarbete.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivarna angivna arbetstiderna.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Godkänd och av arbetsgivaren bedömd praktik samt skriftlig rapport, muntlig presentation och utvärdering.

Kurslitteratur och studiematerial

Godkänd och av arbetsgivaren bedömd praktik samt skriftlig rapport, muntlig presentation och utvärdering.

Förkunskaper

Den studerande ska ha minst 60 sp avklarade.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Underkänd, Godkänd.

Arbetsformer

Den studerande ingår ett avtal med Högskolan på Åland och med praktikplatsen angående praktikperioden, vilket undertecknas av alla tre parter. Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivarna angivna arbetstiderna och de regler som gäller för arbetsplatsen i enlighet med landets kollektivavtal och övrig arbetslagstiftning.

Övrigt

Information om praktiken schemaläggs och hålls av praktikansvarig lärare.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 05:49