Hospitality Management – Fastighetsdrift och design

Kurskod R244102
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande skall efter avslutad kurs kunna:
Identifiera vikten av design för offentliga miljöer och i synnerhet för hotell och restauranger
Tillämpa sina kunskaper i design för att se hur hotell och restauranglokaler behöver anpassas till praktiska funktioner
Förstå hur fastighetsavdelningen påverkar den operativa verksamheten

Contents

Design som funktionalitet i offentliga lokaler
Fastighetsekonomi och skötsel
Renoveringar och investeringar
Miljötänkande och design
Upplevesrummet
Design som marknadsföringsverktyg och Design hotells
Planering av ett hotell med olika avdelningar och funktioner

Attendance

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Inlämningsuppgifter
Redovisning av hotellprojekt

Material

Strannegård, M. (2009). Hotell Speciell: livsstilskonsumtion på känslornas marknad. Malmö:Liber. 264 s.
Stipanuk, D. (2006). Hospitality Facilities Management and Design. Lansing, Mich. : American Hotel & Lodging Educational Inst.
Akademiska artiklar, fackpress, ämnesrelaterade internetsiter

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, företagsbesök och inlämningsuppgifter
Planera ett hotellprojekt som grupparbete (obligatorisk närvaro)

Utskriven 29 oktober 2020 kl 06:07