Hospitality Management – Distributions-, boknings- och informationssystem

Kurskod R243202
Studiepoäng 5
Lärandemål

De studerande skall efter avslutad kurs:
– förstå informationsteknologins (IT) strategiska roll i den globala hospitality industrins utveckling inom kommunikation, marknadsföring och distribution.

Innehåll

Informationsteknologisystemens roll i Hospitality
MIS- management information systems
Bokningssystem för hotell- resebyråer – CRS computerized reservations services
Bokningssiter och on-line bokningssystem
Det virtuella Hospitality företaget

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter, tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Johansson, A.(2013). Att sälja hotellrum i en digital värld – så funkar det. Stockholm: VISITA svenska besöksnäringen 127.s.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsning, företagsbesök och inlämningsuppgifter

Utskriven 28 oktober 2021 kl 19:28