Hospitality Management – Distributions-, boknings- och informationssystem

Kurskod R243202
Studiepoäng 5
Goals

De studerande skall efter avslutad kurs:
– förstå informationsteknologins (IT) strategiska roll i den globala hospitality industrins utveckling inom kommunikation, marknadsföring och distribution.

Contents

Informationsteknologisystemens roll i Hospitality
MIS- management information systems
Bokningssystem för hotell- resebyråer – CRS computerized reservations services
Bokningssiter och on-line bokningssystem
Det virtuella Hospitality företaget

Attendance

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Inlämningsuppgifter, tentamen

Material

Johansson, A.(2013). Att sälja hotellrum i en digital värld – så funkar det. Stockholm: VISITA svenska besöksnäringen 127.s.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsning, företagsbesök och inlämningsuppgifter

Utskriven 21 oktober 2020 kl 01:12