Hospitality Management – Matkulturer och kostetnologi

Kurskod R224101
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:
– Förstå vikten av maten och måltiden som symbol för kulturbundna företeelser
– Skapa sig en mångsidig bild av den etnologiska kostforskningens olika områden
– Känna till historien kring våra mat- och dryckesseder samt normer kring vårt ätande

Innehåll

– etnologi som ämne
– maten som symbol
– mat och religion
– matkulturens källor, matforskning
– så åt man förr
– kulturregioner och matkulturer i Europa
– måltidens sociala betydelse
– matlagningstrender och influenser från andra länder

Närvaro

Vid seminarier och grupparbeten är närvaro obligatorisk.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Aktiv närvaro, inlämningsuppgifter, intervju

Kurslitteratur och studiematerial

Swahn, J.Ö. (2002). Matens historia. Stockholm:Natur och Kultur
Ät med hela mun: traditionell åländsk mat.(2002).Mariehamn:Ålands Marthadistrikt
Finlandssvenska Matboken. (1991). Finlands svenska Marthaförbund. Helsingfors:Schildts förlag
Kursledaren tillhandahåller övrig litteratur
Artikelsamling.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, litteraturstudier, diskussion, intervjuuppgift, praktiska övningar

Utskriven 19 oktober 2021 kl 02:57