Hospitality Management – Praktiskt hotell- och restaurangmanagement

Kurskod R164202
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande skall:
Kunna tillämpa praktiskt ledarskap i vardagen – planera, organisera och följa upp ledningsprocesser i tjänsteföretag

Innehåll

Steget i en chefsroll – transformationen
Situationsanpassat ledarskap
Verktyg för att arbeta med roller i team
Kommunikation i ledarollen
Samtal i chefsrollen
Leda effektivt
Att hantera olika ledarskap dilemman
Att hantera sin egen stress och sin förmåga att hitta rätt balans mellan arbete och andra områden i livet

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarier och grupparbeten.
Närvaro rekommenderas vid föreläsningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Inlämningsuppgifter, tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Boella, M. J. & Goss-Turner, S. (2005). Human Resource Management in the Hospitality Industry: an introduction guide. 8. Ed. Oxford: Elsevier. 363 s.
Bolman, L. G. & Deal, T. G. (2012). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 556 s.
Norrman Brant, E. (2006). Chefspraktikan: 7 vägar till modernt ledarskap. Uppsala: Konsultförlaget. 214 s.
Ronthy, M. (2013). LQ – ledarintelligens: så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna. Stockholm: Liber. 160 s.
Vibits K-J. & Eberthart, M. (2004). Ny som chef. Malmö: Liber ekonomi. 240 s.

Övrig kurslitteratur:
Kinding, A. (2010). Ung och chef: en praktisk handbok för nyblivna unga chefer och deras äldre medarbetare. 2 uppl. Malmö: Liber. 148 s.
Trossing, M. (2010). Våga leda effektivt: när du vill få ut mer av dig själv och din grupp. Karlstad: TUK. 117 s.
Nyström, J. & Wallén, M. (2004). Bättre möten på jobbet. Lund: Studentlitteratur. 157 s.

Förkunskaper

Avklarad kurs Ledarskap och Human Resources management, Organisation i förändring

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter, företagsbesök och tentamen
Självstudier

Utskriven 25 oktober 2021 kl 20:08