Hospitality Management – Gäster och värdskap

Kurskod R081101
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– känna till grunderna för gästernas behov och beteende
– behärska kundservicens grunder
– förstå betydelsen av bra service och värdskapets olika element
– ha förmåga att arbeta i team i olika arbetsgemenskap.

Contents

Begreppet servicemanagement
Funktionell service -personlig service
Kundtypologi
Reklamationer
Etik, moral och ansvar i serviceprocesser
Vett och etikett i kundservicesituationer
Olika kundsituationer
Värdskap

Attendance

80 % närvaro, aktivt deltagande.
Inlämningsuppgift

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Aktiv närvaro vid schemalagda lektioner.
För godkännande krävs inlämning av uppgifter.

Material

Gunnarsson, J. & Blohm, O. (2003) Det goda värdskapet: konsten att få människor att känna sig välkomna. Stockholm: Dialogos 144s.
Samt valda delar av:
Granström, K. (2006). Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser på arbetet: Lund: Studentlitteratur.
Johanson, M. & Westerblad, S. (2004). Konferens och reception. Malmö: Liber
Korkeamäki. A., Pulkkinen,I. & Selinheiomo,R. (2001). Kundservice och marknadsföring. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen
Ribbing, M. (2005). Nya Stora Etikettboken. Stockholm: DN

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, rollspel och inlämningsuppgifter.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 07:15