Hospitality Management – Hotell 1

Kurskod R041104
Studiepoäng 5
Goals

De studerande skall efter avslutad kurs:
– ha grundläggande kunskaper om hotell och andra kommersiella boendeformer.
– omfatta hotellens uppbyggnad, dess organisation, samt tjänster och funktioner som finns inom ett hotell med tyngdpunkt lagt på rooms division
– ha grundläggande kunskaper i bokningssystem

Contents

Hotellets verksamhetsmiljö
Hotellet och dess funktionella uppbyggnad
Hotellet som arbetsplats – avdelningar, funktioner och arbetsuppgifter
Att arbeta inom roomdivision – housekeeping, reception, bokning, konferensavdelning
Bokningssystem

Attendance

70 % närvaro, aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten och närvaro vid presentationer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

70% närvaro vid lektioner samt obligatorisk närvaro vi presentationer.
Inlämningsuppgifter, tentamen

Material

Koppinen, S., Kumpulainen, E., Lehto, M., Mustonen, P., Nieminen, N., Pettilä, L., Salmi, K., Viitala, M. (2007). Bädd och Käk: grunderna inom hotell- och restaurangbranschen. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin.
Lönn E. & Wigerstad, C. (2009). Hotellskolan: fortsättningen. Stockholm: Gästakademin.
Lönn E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin.

Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen.
Praktiska övningar
Studiebesök
Självstudier

Other

För att den studerande skall kunna tillgodose sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 08:49