Hospitality Management – Hotell 1

Kurskod R041104
Studiepoäng 5
Lärandemål

De studerande skall efter avslutad kurs:
– ha grundläggande kunskaper om hotell och andra kommersiella boendeformer.
– omfatta hotellens uppbyggnad, dess organisation, samt tjänster och funktioner som finns inom ett hotell med tyngdpunkt lagt på rooms division
– ha grundläggande kunskaper i bokningssystem

Innehåll

Hotellets verksamhetsmiljö
Hotellet och dess funktionella uppbyggnad
Hotellet som arbetsplats – avdelningar, funktioner och arbetsuppgifter
Att arbeta inom roomdivision – housekeeping, reception, bokning, konferensavdelning
Bokningssystem

Närvaro

70 % närvaro, aktivt deltagande i seminarier och grupparbeten och närvaro vid presentationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hotell och turism

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

70% närvaro vid lektioner samt obligatorisk närvaro vi presentationer.
Inlämningsuppgifter, tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Koppinen, S., Kumpulainen, E., Lehto, M., Mustonen, P., Nieminen, N., Pettilä, L., Salmi, K., Viitala, M. (2007). Bädd och Käk: grunderna inom hotell- och restaurangbranschen. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin.
Lönn E. & Wigerstad, C. (2009). Hotellskolan: fortsättningen. Stockholm: Gästakademin.
Lönn E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin.

Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen.
Praktiska övningar
Studiebesök
Självstudier

Övrigt

För att den studerande skall kunna tillgodose sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 20:19