Hospitality Management – Ryska, fortsättningskurs

Kurskod R033701
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– förstå tydligt standardspråk
– kommunicera i situationer som kan uppstå vid en resa till ett område där ryska talas
– samtala om familj, arbete, väder
– berätta om sig själv
– ge skäl och förklaringar till sina åsikter

Innehåll

Undervisningen sker huvudsakligen på ryska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Praktiska situationer och par- och gruppövningar (med basgrammatik), hörförståelse och konversation. Som studerande förväntas du vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg.

Närvaro

Obligatorisk närvaro på föreläsningarna.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för Hospitality Management

Examination

Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Jegorenkov, Marja (et.al).(2006) Mozno! Teksty=Mozno!:nybörjarkurs i Ryska.Textbok.Steg1-2
Liber:Stockholm

Förkunskaper

Ryska grundkurs.

Dokumentering

Kursvitsord och deltagarlista arkiveras. Godkänd/Underkänd (A-F för utländsk studerande vid behov).

Arbetsformer

Praktiska situationer och arbete med par- och gruppövningar (med basgrammatik), hörförståelse och konversation. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.
Muntliga och skriftliga kursuppgifter.
Hemövningar.

Utskriven 18 juli 2019 kl 11:52