Hospitality Management – Finska, nivå 2

Kurskod R032202
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
– Jag kan berätta om mig själv, min utbildning och min arbetslivserfarenhet. Jag kan beskriva min arbetsinsats och utvärdera den och behovet av att utveckla mitt kunnande t.ex. vid ett utvecklingssamtal.
– Jag kan ta reda på det centrala innehållet i texter inom den egna branschen.
– Jag kan skriva korta sammanhängande texter inom den egna branschen.
– Jag kan ge instruktioner, handleda, presentera samt hålla korta förberedda tal.
– Jag kan kommunicera artigt och ändamålsenligt i vanliga branschspecifika situationer med mitt team samt kunder men jag behöver inte ha ”felfritt” språkbruk.

Innehåll

Ord, texter samt övningar om t.ex gastronomi, matsedlar, fester, traditioner i Finland & heta trender idag, caféer samt kaffekultur, hotell- och restaurangfraser, resor när och fjärran, kundkontakter. Inom grammatiken går man igenom exempel ur studerandens material samt ev. övriga punkter vid önskemål. Färdighetsnivå B1 (B2) enligt den europeiska referensramen för språk.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid redovisning av arbetsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Humanistinen ja kasvatusala

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Aktivt deltagande med stort eget ansvar. Godkända arbetsuppgifter. Godkänt slutprojekt.

Kurslitteratur och studiematerial

Ett urval lämpliga texter. Studerandens eget material.
Urvalda sidor ur Tuominen, R. Gastronominen sanasto.(2010).

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via Högskolans hemsida

Förkunskaper

Finska nivå 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U-G-VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Olika typer av arbetsuppgifter med handledning. Redovisning skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp. Rekommenderas att den studerande har en egen dator med på lektionerna.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 21:14