Hospitality Management – Finska, nivå 1

Kurskod R032102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och mitt arbete. Jag börjar förstå det mest förekommande ord och ordförråd inom min bransch. Jag kan ge korta och enkla svar som berör mig själv. Jag kan skriva mycket enkla meddelanden. Jag börjar klara mig i de vanligaste rutinmässiga servicesituationerna, t.ex. på en restaurang, på ett hotell samt i kundkontakter inom turism. Jag kan använda ordböcker/-listor som resurs.

Innehåll

Ord, texter och övningar om t.ex teman ”small talk”, länder och språk & resor, e-post, familj, vardag, restaurang och hotell. Inom grammatiken gåt man igenom verblära, frågor samt frågeord, adjektiv, genitiv, ägandeform, partitiv, lokalkasus samt imperativ. Färdighetsnivå A1 (A2) enligt den europeiska referensramen för språk.

Närvaro

Obligatorisk närvaro, minimum 75 %

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Humanistinen ja kasvatusala

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Aktivt deltagande med minst 75 % närvaro, godkända inlämningsuppgifter. Tentamen. U-G-VG

Kurslitteratur och studiematerial

Material för A1 nivå: t.ex. Gehring S.& Heinzmann S. (2010) Suomen Mestari 1. Finn Lectura
Annat lämpligt material.

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via Högskolans hemsida

Förkunskaper

En grundkurs i finska rekommenderas (Basic Finnish).

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. Vid validering används vitsörden Godkänd.

Arbetsformer

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 20:31