Hospitality Management – Vinlära 1

Kurskod R021301
Studiepoäng 3
Lärandemål

Den studerande skall efter genomgången kurs:
– Känna till de internationella druvsorterna och deras aromprofiler
– Kunna genomföra en sensorisk kvalitetsbedömning av ett vin
– Få en inblick i vitikulturens och vinifikationens påverkan på slutprodukten
– Känna till de viktigaste vinproducerande länderna i Europa och deras vintyper och lagstiftning
– Förstå förutsättningsskillnaderna mellan Nya och Gamla vinvärlden
– Få en inblick i ölvärldens mångfald, hur öl framställs och de olika öltypernas huvudsakliga användningsområden
– Utveckla en ödmjuk och kunnig attityd vid dryckeshantering inför gäst

Innehåll

– Vinets roll och möjligheter inom hotell- och restaurangverksamheter
– Vintrender och kundens växande krav på personalen
– Världsdruvornas namn och aromprofiler
– Vinprovningsmetodik
– Vitikultur och vinifikation
– Appellationslagarna i Europa
– Europas vinproducernade länder
– Öltyper

Närvaro

80%

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Restaurang och gastronomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Frivillig kurslitteratur presenteras vid kursstart.
Artikelsamling.
Den studerande ska själv införskaffa sex vinprovarglas som tas med till varje undervisningstillfälle.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kompendier, metodikprotokoll, vin- och ölprover

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kusen som Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, provsmakning, inlämningsuppgifter, grupparbeten

Utskriven 20 oktober 2021 kl 14:19