Hospitality Management – Matoperationer 1

Kurskod R021102
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande skall efter genomgången kurs;
– Kunna tillämpa grundläggande arbetsmetoder som används i ett restaurangkök
– Kunna hantera råvaror på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, lönsamhet, hållbar utveckling
– Kunna presentera och sälja de produkter som tillreds i ett restaurangkök
– Förstå vikten av ett ekonomiskt och estetiskt tänkande i matlagningen

Contents

– ansvarsområden i restaurangköket
– tillagningsmetoder
– facktermer
– användning av redskap, knivhantering
– uppläggning och servering av olika typer av mat
– olika sätt att servera, presentera, lägga upp mat.

Attendance

80%, detta är en praktisk kurs som inte kan bedömas vid för låg närvaroprocent.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen, uppföljning av arbetsturer, praktiska prov

Material

Johannesson, G. (1996). Varmkök och kallkök: grunderna. Stockholm: Liber utbildning. 280 s.
Övrig kurslitteratur: kokböcker, kompendier, facklitteratur

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kursledaren tillhandahåller

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, praktiskt arbete i kök, provsmakning, analys av rätter, inlämningsuppgifter

Utskriven 29 oktober 2020 kl 10:16