Företagsekonomi – Finska nivå 1

Kurskod Y030206
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Färdighetsnivå A1 enligt det europeiska referensramen för språk dvs.
– Förståelse. Hörförståelse: Jag kan känna igen vanliga ord och mycket enkla fraser som gäller mig själv, min familj och min direkta omgivning, men bara när man talar till mig sakta och tydligt. Läsförståelse: Jag kan vanliga namn, ord, och mycket enkla meningar, t.ex. på textmeddelanden, på sociala media etc.
– Tala. Samtal: Jag kan tala på ett enkelt sätt under förutsättning att den andra personen är beredd att tala långsamt och upprepa eller formulera om vad som sagts eller hjälpa mig att formulera vad jag själv vill säga. Jag kan besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller inom vanliga ämnesområden.
– Muntlig produktion: Jag kan använda enkla fraser och meningar för att beskriva var jag bor och människor jag känner.
– Skriva: Jag kan skriva korta, enkla textmeddelanden. Jag kan fylla i personliga uppgifter som namn, adress och nationalitet i enklare formulär.

Innehåll

Kapitel 1-5: Inlärning av ord och fraser. Enkla texter och övningar för nybörjare om t.ex. teman länder, språk, väder, familj och vardag. Inom grammatiken går man igenom t.ex. personpronomina, att vara-verbet, verb i jakande och nekande, olika verbtyper, frågor, genitiv, partitiv och ägandeform. Som stöd används digimaterial med videor, audior, ordkort samt självrättande uppgifter.

Närvaro

Aktivt deltagande på Meet-möten. Ansvarstagande i par- och grupparbeten.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Bedömningsskala 1-5
Vitsord 1 Den studerande har visat ansvarstagande för självstudier, lämnat in godkända inlämningsuppgifter och inspelningar. Hen är godkänd i ordprov. samt i en praktisk tentamen i slutet av kursen gjord i grupp.
Vitsord 3 Den studerande har visat stort ansvarstagande för självstudier samt för sina grupparbeten, lämnat in väl godkända inlämningsuppgifter och inspelningar. Hen är väl godkänd i ordprov samt i en praktisk tentamen i slutet av kursen gjord i grupp.
Vitsord 5 Den studerande har visat stort ansvarstagande för självstudier samt samt för hela gruppens inlärning, lämnat in väl godkända inlämningsuppgifter och inspelningar. Hen är väl godkänd i ordprov. samt i en praktisk tentamen i slutet av kursen gjord i grupp. Hen har fungerat konstruktivt i kommunikations- samt interaktionssituationer under kursen och delat med sig av det man lärt sig.

Ansvarstagande för självstudier, godkända inlämningsuppgifter och inspelningar. Godkända ordprov. En godkänd praktisk tentamen i slutet av kursen i grupp.

Kurslitteratur och studiematerial

Material för A1 nivå:
De studerande behöver
1) Gehring , S. & Heinzmann, S. (2020). Suomen mestari: suomen kielen oppikirja aikuisille. 1. Finn Lectura. Antingen en bok eller en digital version (näköisversio) och
2) Digimaterial Suomen mestari 1 digitehtävät (studerande licens 12 Euro 12 mån.).

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Ljudfilerna till Suomen mestari 1 (2020).
E- ordböcker via högskolebibliotekets webbplats https://bibliotek.ha.ax/sok-information/lexikon-och-ordbocker/

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG.

Arbetsformer

Distanskurs som finns på lärplattform Google Classroom. Videor, audior, texter, grammatik samt inlämningsuppgifter. Uppgifter individuellt, i par och i grupp. Meet-möten med och utan lärare. Självstudier med hjälp av digimaterial. Inspelningar.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:21