Företagsekonomi – Koncernredovisning

Kurskod B241602
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avklarad kurs är den studerande bekant med koncernbegreppet och de grundläggande principerna för koncernbokslut inom redovisningen. Den studerande är även bekant med tillvägagångssättet för upprättande av koncernbokslut i enklare situationer.

Innehåll

– Koncernbegreppet, och när en koncern uppstår
– Behovet av, och de grundläggande principerna för koncernbokslut
– Kraven på koncernbokslut i lagstiftningen
– Förvärvsmetodens grundläggande metod för upprättande av koncernbokslut
– Minoriteter i koncerner

Närvaro

Föreläsningar och övningstillfällen, frivilliga

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Företagsbesök, inlämningsuppgifter, sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Johansson, Christer mfl. (2009). Extern redovisning. (3.uppl.). Stockholm: Bonnier Utbildning. (kap 20 Koncernredovisning).
Bokföringslagen, bokföringsnämndens allmänna anvisningar, internetresurser enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i redovisning, Bokslutsteori eller motsvarande.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänt/underkänt.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:45