Företagsekonomi – Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

Kurskod B220501
Studiepoäng 5
Lärandemål

Kursen målsättning är att ge en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ, samt att fungera som en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha en insyn inom de centrala ämnesområdena i handelsrätt.

Innehåll

Kursen målsättning är att ge en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ, samt att fungera som en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Kurslitteratur och studiematerial

Titel: Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion Författare: Bärlund, J., Nyberg, F. & Petrell, K. (red.) Upplaga: 5 uppl. 2016 Förläggare: Talentum ISBN: 978-952-14-2971-2 Tilläggsinformation: Kapitel 2 läses ej.

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier, tentamen.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:45