Företagsekonomi – Yrkesfinska, nivå 2

Kurskod B130303
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
– Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och min arbetslivserfarenhet. Jag kan kort beskriva min arbetsinsats och utvärdera den med enkla ord.
– Jag kan ta reda på det centrala innehållet i texter inom den egna branschen.
– Jag kan förstå och skriva korta sammanhängande texter inom den egna branschen, t.ex. arbetsansökan med enkla ord, meritförteckning, elektronisk kommunikation, enkla arbetsbeskrivningar och mötesdokument enligt modell eller anvisningar.
– Jag kan delta i diskussioner i förutsedda språksituationer i arbetslivet, t.ex. möten, arbetsintervju, kundkontakter och telefonsamtal, men kan behöva stöd från samtalsparten.
– Jag kan presentera basuppgifter om företaget, produkter och tjänster.
– Jag kan medverka marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster samt i branschspecifika situationer, t.ex. kundbetjäning, försäljning och handledning.
– Jag kan sköta om rutinkontakter med mitt team och kunder.
– Jag kan skriva olika typer av affärsbrev och projektdokument.

Innehåll

Repetition av ord och grammatik från tidigare kurs(er). Ord, texter och övningar om t.ex. teman företag, utbildning och arbete, söka jobb samt vardagliga texter inom branschen t.ex. ny på en arbetsplats.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid redovisning av arbetsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Aktivt deltagande med stort eget ansvar. Godkända arbetsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Piirainen, J. (2022). Työelämän suomea 2. Finn Lectura.
Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller).
E- ordböcker via Högskolans hemsida.

Förkunskaper

Y-Finska nivå 3

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Olika typer av arbetsuppgifter med handledning. Redovisningar skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp

Övrigt

Studeranden ges en möjlighet att fördjupa sig i ett intresseområde individuellt eller i par.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:12