Företagsekonomi – Redovisning 1

Kurskod B010104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Den studerande ska efter avklarad kurs:
– ha grundläggande insikter i grundbegrepp inom bokföringen
– ha grundläggande insikter om kontoplaner, kontogrupper och redovisningsregler
– ha grundläggande insikter i praktisk bokföring samt uppgörande av bokslut

Innehåll

Grundläggande bokföringsteori
Dubbel bokföring
Periodisering av utgifter och inkomster
Mervärdesbeskattning (moms)
Uppgörande av bokslut

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgifter, sluttentamen

1-5 (Vid validering bedöms kursen som Godkänd)

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande kunskaper i bokföringsteori och redovisning
Den studerande kan med viss handledning sköta grundläggande bokföring och upprättande av bokslut
Den studerande har grundläggande kunskaper i kontoplaner, kontogrupper och redovisningsregler

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda kunskaper i praktisk redovisning
Den studerande har goda färdigheter i grundläggande bokföring och upprättande av bokslut
Den studerande har goda kunskaper i bokföringsteori och redovisning

Vitsordsskala 1-5
Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande har utmärkta kunskaper i praktisk redovisning
Den studerande kan självständigt sköta grundläggande bokföring och upprättande av bokslut
Den studerande har utmärkta kunskaper i bokföringsteori och redovisning

Kurslitteratur och studiematerial

Tomperi, S.(2005 eller senare). Bokföring i praktiken. Utbildningsstyrelsen.
Övrigt material enligt föreläsares anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 01 juni 2023 kl 18:38