Företagsekonomi – Fortsättningskurs i hållbar utveckling

Kurskod C130561
Studiepoäng 5
Lärandemål

Deltagaren får fördjupad förståelse för komplexa utmaningar och möjligheter inom ledarskap och verksamhetsstyrning för hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

Innehåll

1. Översiktlig genomgång av hållbarhetsutmaningen och strategisk metod.
2. Fred och juridiska rättigheter som en förutsättning för hållbar utveckling.
3. Att göra skillnad med hjälp av psykologi.
4. Ekonomins roll som ett medel för hållbar utveckling.
5. Ledarskap för omställning.
6. Presentation av slutuppgift.

Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla dig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan. (läs mera i bifogade PDF-filen).

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Examination

Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:

Förkunskaper

Godkänd närvaroprocent (75%) vid introduktionskursen i hållbar utveckling är ett krav för deltagande.

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:36