Företagsekonomi – Kalkylering med Google kalkyl

Kurskod R372101
Studiepoäng 1
Lärandemål

Den studerande skall efter avklarad kurs:
– behärska Google kalkylblads grundläggande funktioner för formler, datahantering och layout
– kunna skapa kalkylmodeller som utnyttjar systemets funktioner effektivt och hanterar data korrekt
– kunna skapa användarvänlliga kalkylmodeller för att stöda såväl egna som andra användares arbetsuppgifter

Innehåll

– Absolut och relativ cellhänvisning
– Funktioner för bearbetning av tal, tid och text
– Formatering och villkorsberoende formatering av celler
– Datavalidering, skydd och delning av data
– Koppling till Google formulär

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid övningstillfällena

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav

Dokumentering

Resultaten registreras i studieprestationsregistret

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar

Övrigt

Vitsord: Godkänd/underkänd

Utskriven 04 mars 2021 kl 16:54