Företagsekonomi – Yrkesfinska, nivå 1

Kurskod B130403
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och mitt arbete. Jag börjar förstå det mest förekommande ord och ordförråd inom min bransch. Jag kan ge korta och enkla svar som berör mig själv. Jag kan skriva mycket enkla meddelanden. Jag kan presentera behjälpligt produkter och tjänster. Jag kan visa runt och berätta behjälpligt om mitt företag och organisation. Jag klarar av mycket enkla affärssituationen, t.ex. ge/ta emot information om priser, modeller, färger och antal. Jag kan svara enkelt på de mest förekommande frågor i kundkontakter. Jag kan använda ordböcker/-listor som resurs.

Innehåll

Repetition av ord och grammatik från tidigare kurs(er): Suomen mestari stycken 1-3 & 4-6. Genomgång av stycken 7 och 9. Ord, texter och övningar om t.ex. teman Åland, företagsord samt sk. yrkesord.

Närvaro

Aktivt deltagande på Meet-möten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Aktivt deltagande och ansvarstagande. Godkända inlämningsuppgifer samt ordprov. En gemensam presentation. Ett rollspel i grupp.

Kurslitteratur och studiematerial

Material för A1 nivå: t.ex. Gehring, S., & Heinzmann, S. (2020). Suomen Mestari 1. Helsinki: Finn Lectura.
Annat lämpligt material
(högskolan tillhandahåller)
E-ordböcker via högskolebibliotekets webbplats

Förkunskaper

Y-Finska nivå 1, rekommenderas Y-Finska nivå 2

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Kursen är en nätkurs och finns på lärplattform Google Classroom.
Uppgifterna görs skriftligt och muntlig – individuellt, i par och i grupp och redovisas som inlämningsuppgifter samt (video)inspelningar.
Aktivt deltagande samt ansvarstagande på Meet-möten med och utan lärare. Genomgång av grammatik samt andra kortare föreläsningar visas som Screencastify videoinspelningar med möjlighet till frågor och svar. Handledning erbjuds under hela kursen

Utskriven 03 juni 2023 kl 12:00