Företagsekonomi – Marknadsföring mellan företag (B2B)

Kurskod B250404
Studiepoäng 5
Lärandemål

– Redogöra för hur värde uppkommer i relationer med kunder, anställda och samarbetspartners.
– Känna till metoder/verktyg för att hantera och skapa värde i relationerna med kunder, anställda och samarbetspartners.
– Känna till strategier för marknadsföring mellan företag

Innehåll

Tjänsters karakteristika och dess påverkan på marknadsföringen, värde och värdeskapande, kundrelationer för värdeskapande, erbjudande, prissättning, nätverk och marknadskanaler, försäljning B2B, interaktiv marknadsföring, intern marknadsföring, tjänsteinnovation, marknadsföring och strategi.

Närvaro

Närvaro vid genomgång av inlämningsarbeten

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig examen samt godkända inlämningsarbeten

Kurslitteratur och studiematerial

Kindström, D., Kowalkowski, C. & Parment, A.(2012). Marknadsföring mellan företag. Malmö:Liber
Artiklar enl. lärares anvisningar

Förkunskaper

Grundkurs i marknadsföring

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, seminarier

Utskriven 07 juli 2022 kl 06:49