Företagsekonomi – IFRS

Kurskod B241501
Studiepoäng 2
Lärandemål

Kursen är en introduktion till den internationella redovisningsstandarden IFRS.
Efter avklarad kurs är den studerande insatt i bakgrunden och sammanhanget för internationella redovisningsstandarder. Den studerande är bekant med regelverket och institutionerna för IFRS, samt de grundläggande principerna i ramverket för IFRS samt vissa centrala IFRS/IAS-standarder.

Innehåll

– Bakgrunden och sammanhanget för internationella redovisningsstandarder
– Regelverket och institutionerna för IFRS
– Grundläggande principer i ramverket för IFRS
– Grundläggande drag i vissa centrala IFRS/IAS-standarder
– Redovisningsanvändares omdömen angående tillämpningen av gällande IFRS-standarder.

Närvaro

Föreläsningar och övningstillfällen, frivilliga

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Företagsbesök, inlämningsuppgifter, sluttentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Deloitte: IFRS www.iasplus.com (websida)
Bokföringslagen samt webresurser och övriga artiklar enligt lärarens anvisningar

Förkunskaper

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i redovisning, Bokslutsteori eller motsvarande.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänt/underkänt.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 07 juli 2022 kl 06:48