Företagsekonomi – Yrkesfinska, nivå 1

Kurskod B130402
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och mitt arbete. Jag börjar förstå det mest förekommande ord och ordförråd inom min bransch. Jag kan ge korta och enkla svar som berör mig själv. Jag kan skriva mycket enkla meddelanden. Jag kan presentera behjälpligt produkter och tjänster. Jag kan visa runt och berätta behjälpligt om mitt företag och organisation. Jag klarar av mycket enkla affärssituationen, t.ex. ge/ta emot information om priser, modeller, färger och antal. Jag kan svara enkelt på de mest förekommande frågor i kundkontakter. Jag kan använda ordböcker/-listor som resurs.

Innehåll

Repetition av ord och grammatik från tidigare kurs(er). Ord, texter och övningar om t.ex. teman vägbeskrivningar, resor och biljetter, telefon, yrke och arbete, att handla, på bank, gå på ärenden på flygplats och min arbetsplats.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid redovisning av arbetsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Aktivt deltagande med stort eget ansvar. Godkända arbetsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Ett urval lämpliga texter ur, t.ex.
Leney, T. (2004). Finnish. London: Hodder & Stoughton.
Heikkilä, S. & Majakangas, P. (2009). Hyvin menee! 1. Suomea aikuisille. Helsingfors: Otava.
Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)
E- ordböcker via Högskolans hemsida

Förkunskaper

Y-Finska nivå 1, rekommenderas Y-Finska nivå 2

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Utskriven 07 juli 2022 kl 07:10