Företagsekonomi – Sustainable Business

Kurskod B365201
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Utskriven 27 februari 2021 kl 20:07