Företagsekonomi – Investering och finansiering

Kurskod B240505
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Utskriven 21 januari 2019 kl 07:07