Företagsekonomi – Revision

Kurskod B241402
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Redovisning/ekonomistyrning

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Utskriven 08 mars 2021 kl 09:22