Företagsekonomi – Investering och finansiering

Kurskod B240505
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Utskriven 24 maj 2019 kl 04:11