Företagsekonomi – Finansiell ekonomi

Kurskod B111602
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Utskriven 18 juli 2019 kl 12:09