Företagsekonomi – Finansiell ekonomi

Kurskod B111602
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Utskriven 17 februari 2020 kl 17:39