Företagsekonomi – Excel för ekonomer

Kurskod B111202
Studiepoäng 2
Goals

Efter avklarad kurs skall den studerande:
– behärska Excels grundläggande funktioner för formler, datahantering och layout
– vara bekant med Excels mer avancerade funktioner
– kunna skapa kalkylmodeller i Excel som utnyttjar programmets funktioner effektivt och hanterar data korrekt
– kunna skapa användarvänlliga kalkylmodeller för att stöda såväl sina egna som andra användares arbetsuppgifter
– kunna vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper gällande Excel på egen hand

Contents

– Absolut och relativ cellhänvisning
– Formler för beräkningar, tid, text
– Formatering och villkorsstyrd formatering av celler
– Dataverifiering, skydd och spårning
– Pivottabeller

Attendance

Närvaroskyldighet vid de moment som bedöms under lektionerna

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Den studerande bedöms på basen av aktivitet vid lektionerna, inlämningsuppgifter samt slutprov. Vitsordsskala
VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Material

Material och övningsuppgifter enligt lärarens anvisningar.

Teaching methods

Lektioner och övningar vid dator

Utskriven 08 augusti 2020 kl 05:53