Företagsekonomi – Sustainable Fashion

Kurskod B365101
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Utskriven 05 mars 2021 kl 18:31