Företagsekonomi – Marknadsföring mellan företag (B2B)

Kurskod B250404
Studiepoäng 5
Goals

– Redogöra för hur värde uppkommer i relationer med kunder, anställda och samarbetspartners.
– Känna till metoder/verktyg för att hantera och skapa värde i relationerna med kunder, anställda och samarbetspartners.
– Känna till strategier för marknadsföring mellan företag

Contents

Tjänsters karakteristika och dess påverkan på marknadsföringen, värde och värdeskapande, kundrelationer för värdeskapande, erbjudande, prissättning, nätverk och marknadskanaler, försäljning B2B, interaktiv marknadsföring, intern marknadsföring, tjänsteinnovation, marknadsföring och strategi.

Attendance

Närvaro vid genomgång av inlämningsarbeten

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Skriftlig examen samt godkända inlämningsarbeten

Material

Kindström, D., Kowalkowski, C. & Parment, A.(2012). Marknadsföring mellan företag. Malmö:Liber
Artiklar enl. lärares anvisningar

Prerequisite

Grundkurs i marknadsföring

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, seminarier

Utskriven 12 juli 2020 kl 19:27