Företagsekonomi – IFRS

Kurskod B241501
Studiepoäng 2
Goals

Kursen är en introduktion till den internationella redovisningsstandarden IFRS.
Efter avklarad kurs är den studerande insatt i bakgrunden och sammanhanget för internationella redovisningsstandarder. Den studerande är bekant med regelverket och institutionerna för IFRS, samt de grundläggande principerna i ramverket för IFRS samt vissa centrala IFRS/IAS-standarder.

Contents

– Bakgrunden och sammanhanget för internationella redovisningsstandarder
– Regelverket och institutionerna för IFRS
– Grundläggande principer i ramverket för IFRS
– Grundläggande drag i vissa centrala IFRS/IAS-standarder
– Redovisningsanvändares omdömen angående tillämpningen av gällande IFRS-standarder.

Attendance

Föreläsningar och övningstillfällen, frivilliga

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Redovisning/ekonomistyrning

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Företagsbesök, inlämningsuppgifter, sluttentamen

Material

Deloitte: IFRS www.iasplus.com (websida)
Bokföringslagen samt webresurser och övriga artiklar enligt lärarens anvisningar

Prerequisite

Affärsredovisning eller motsvarande grundkurs i redovisning, Bokslutsteori eller motsvarande.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Godkänt/underkänt.

Teaching methods

Föreläsningar, övningar

Utskriven 12 juli 2020 kl 19:26