Företagsekonomi – Ekonomistyrning 2

Kurskod B240401
Studiepoäng 5
Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Utskriven 10 juli 2020 kl 09:06