Företagsekonomi – Rättsvetenskap - Godstransporter 2

Kurskod B3753113
Studiepoäng 5
Lärandemål

Kursern arrangeras av Öppna högskolan. För mera information se ÖH:s hemsida.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart och logistik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Utskriven 04 mars 2021 kl 17:39