Elektroteknik – Datakunskap

Kurskod Y010504
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha elementära datakunskaper för studier samt yrkesarbete.

Innehåll

Studerande skall kunna hantera:
– de vanligaste redigeringsfunktionerna i ett textbehandlingsprogram, typ
Microsofts Word / Google Docs.
– skapa en kalkyl med enkla formler, formler för summering av rader och kolumner, kopiera
formler samt göra diagram i ett kalkylprogram, typ Microsofts Excel / Google Sheet.
– kunna skapa en enkel presentation i ett presentationsprogram, typ Microsofts Powerpoint / Google Slides.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga och praktiska prov samt presentationer av hemuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort
Vitsordskala – G.

Arbetsformer

Praktiska övningar med de olika programpaketen. Övningsuppgifter och inlämningsuppgifter.

Utskriven 05 december 2022 kl 00:52