Elektroteknik – Smarta material

Kurskod E902101
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande ha en fördjupad kännedom om smarta material och hur de kan utnyttjas som givare och ställdon. Vidare har studerande lärt känna ett antal nuvarande och möjliga framtida tillämpningsområden för smarta strukturer och mikroelektromekaniska system (MEMS).

Innehåll

– Smarta material och deras fysikaliska/kemiska egenskaper
– Kompositmaterial med smarta egenskaper
– Smarta material som givare och ställdon
– MEMS
– Praktiska tillämpningar och användningsområden
– Intelligenta enheter baserad på smarta strukturer och MEMS

Närvaro

Enligt lärarens .anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Inlämningsuppgifter
Tentamen eller projektuppgift

Kurslitteratur och studiematerial

Av läraren utdelat material, tillgängligt via kursens hemsida, samt internetresurser.

Förkunskaper

Matematik 1, Fysik 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort. VG, G, U. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, självstudier, övningar.

Utskriven 01 oktober 2023 kl 21:25