Elektroteknik – Styrteknik 1

Kurskod E109602
Studiepoäng 4
Lärandemål

Kursens lärande mål är, att ge de studerande sådana kunskaper i automationsteknik, att de efter fullföljd kurs förstår och bemästrar tillämpade system för styrning.
Dessutom ha förmåga att med erhållen information diagnostisera driftsstörningar samt återföra driften till normaltillstånd.

Efter att ha genomgått kursen skall de studerande
– känna till verkningsprinciperna för hydraulsystem, komponenter och säkerhetsbestämmelser
– känna till verkningsprinciperna för pneumatiska system, komponenter och säkerhetsbestämmelser
– kännedom om gränssnittet ”människa – maskin” i industriella processer
– kunna göra enklare program för styrsystem

Innehåll

Hydrauliska system
– Schemasymboler, schemaläsning/ritning
– Flöden i hydraulsystem
– Hydraulsystemkomponenter
– Pumpar och tanksystem
– Hydraulmotorer och cylindrar
– Ventiler
– Systemkretsar, övervaknings och säkerhetsfrågor

Pneumatiska system
– Luft och luftbehandling
– Kompressorer och tanksystem
– Pneumatiska motorer och ställdon
– Ventiler
– Systemkretsar, övervaknings- och säkerhetsfrågor

Styrsystem
– Olika typer av PLC-system
– Olika programmeringsspråk

Närvaro

64 timmar undervisning varav ca:20 tim. teori och 44tim. laborationer. Obligatorisk närvaro
i laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Kurslitteratur och material enligt lärarens anvisningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustningar. Datorprogram.

Förkunskaper

Genomgått följande kurser
Digitalteknik 1, Elektronik 1.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, programmeringsövningar, laborationer

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 04 december 2022 kl 23:13