Elektroteknik – Vett och etikett

Kurskod S3655023
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha insikt i former kring representation och etikett, speciellt rörande en formell middag, samt därtill hörande dryckeskultur.

Innehåll

Grundläggande etikett, bordsvett, bordsplacering, värdskap, dukning, sociala former vid representation, drycker i anslutning till middagsbjudning.

Närvaro

100 % närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Deltagande

Kurslitteratur och studiematerial

Tillhandahålles på begäran under / efter föreläsning.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Prover

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar, dryckesprovning, formell middag.

Utskriven 07 december 2022 kl 18:21