Elektroteknik – Vett och etikett

Kurskod S3655023
Studiepoäng 1
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha insikt i former kring representation och etikett, speciellt rörande en formell middag, samt därtill hörande dryckeskultur.

Contents

Grundläggande etikett, bordsvett, bordsplacering, värdskap, dukning, sociala former vid representation, drycker i anslutning till middagsbjudning.

Attendance

100 % närvaro

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Deltagande

Material

Tillhandahålles på begäran under / efter föreläsning.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Prover

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Teaching methods

Föreläsningar, dryckesprovning, formell middag.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 12:11