Elektroteknik – Maskinarbete

Kurskod S0004031
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
– grundläggande kunskaper i användningen av fartygsverkstadsutrustning.
– grundläggande kunskaper i bearbetnings- och svetsteknik
– kunskap om säkerhetsaspekter och riskfaktorer vid maskinarbete

Innehåll

– bearbetnings- och svetsteknik
– säkerhetsaspekter och riskfaktorer vid hantering av svetsutrustning och bearbetningsmaskiner

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska prov .

Kurslitteratur och studiematerial

Jansson, T. (1991). Metallsvarvning för hobby och hantverk. (Kan lånas från ÅSSK)

Artikelsamling.

Handböcker.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G och U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Praktiska övningar under handledning.

Utskriven 09 december 2022 kl 03:51