Elektroteknik – Maskinarbete

Kurskod S0004031
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
– grundläggande kunskaper i användningen av fartygsverkstadsutrustning.
– grundläggande kunskaper i bearbetnings- och svetsteknik
– kunskap om säkerhetsaspekter och riskfaktorer vid maskinarbete

Contents

– bearbetnings- och svetsteknik
– säkerhetsaspekter och riskfaktorer vid hantering av svetsutrustning och bearbetningsmaskiner

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Sjöfart

Degree program

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och praktiska prov .

Material

Jansson, T. (1991). Metallsvarvning för hobby och hantverk. (Kan lånas från ÅSSK)

Artikelsamling.

Handböcker.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. VG, G och U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Praktiska övningar under handledning.

Utskriven 20 oktober 2020 kl 05:44