Elektroteknik – Tankoperativ säkerhetskurs för kemikaliefartyg

Kurskod S3853023
Studiepoäng 1 1/2
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utskriven 17 februari 2019 kl 05:28