Elektroteknik – Tankoperativ säkerhetskurs för kemikaliefartyg

Kurskod S3853023
Studiepoäng 1 1/2
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utskriven 18 juni 2019 kl 06:57